RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Integrated Criteria Document Benzene

Benzeen Basisdocument

Publiekssamenvatting

Dit rapport bevat een systematisch overzicht en een kritische evaluatie van de belangrijkste gegevens over de prioritaire stof benzeen ten behoeve van het effectgericht milieubeleid.
 

Home / Documenten en publicaties / Integrated Criteria Document Benzene

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu