RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Surveillance van penicillinase vormende gonokokken in Nederland; incidentie en prevalentie in 1987

Surveillance of penicillinase producing genococci in the Netherlands ; incidence and prevalence in 1987

Publiekssamenvatting

In de reeks van jaarlijkse rapportages inzake de prevalentie van penicillinase vormende (penicilline resistente) geonokokken (PVG) in Nederland worden hier de gegevens over 1987 gepresenteerd. Op basis van enquetering, de gegevens van de GHI en het aantal PVG dat voor nader onderzoek naar het RIVM werd gezonden kan worden geconcludeerd, dat het totaal aantala ggonorrhoeae gevallen weliswaar scherp is gedaald maar dat de PVG-prevalentie - d.w.z. het percentage van alle positieve kweken van Neisseria gonorrhoeae dat penicillinase vormt - t.o.v. 1986 nog enigzins is gestegen van 9.6% naar 11.4%. De meeste stammen werden geisoleerd in Amsterdam, waar het PVG-percentage sinds medio 1986 varieert van 15 tot 20%. Van de 522 onderzochte PVG-isolaten waren er 9 (1.7%) resistent tegen tetracycline (MRC 16-32 mug/ml). Er werd eens terke toename geconstateerd van isolaten met een afwijkend (kleiner) penicillinase-plasmide. Deze bleken als regel minder gevoelig voor antibiotica (hogere MRC-waarden) dan de stammen met de bekende plasmiden-patronen. Een en ander illustreert, dat permanente surveillance van het gevoeligheidsniveau bij PVG geindiceerd blijft.
 

Home / Documenten en publicaties / Surveillance van penicillinase vormende gonokokken in Nederland; incidentie en prevalentie in 1987

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu