RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De HDL-cholesterolbepaling en de veranderingen in het lipoproteinpatroon bij de rat onder verschillende dieet-omstandigheden

Determination of cholesterol in high-density lipoproteins and changes in serum lipoproteinprofiles in the rat fed a high-cholesterol diet

Publiekssamenvatting

Doel van het onderzoek was het ontwikkelen van een snelle betrouwbare micro-HDL-cholesterolbepaling in serum van de rat die toepasbaar was onder verschillende dieet omstandigheden. Drie groepen van 10 mannelijke Wistar ratten (RIV-Tox) kregen respectievelijk een semisynthetisch dieet (SSP-TOX), eenzelfde dieet met 1% en met 2% cholesterol aangeboden. Na 7 maanden werd in gepoolde sera van de verschillende groepen de cholesterolconcentraties in de verschillende lipoproteinen fracties bepaald m.b.v. ultracentrifuge. De HDL-cholesterolconcentraties bedroeg in de verschillende sera resp. 1,632, 0,849 en 0,815 mM. Naast deze verlaging van de HDL-cholesterolconcentratie was er een geringe toename van de totale cholesterolconcentratie. Deze toename werd vooral veroorzaakt door een toename van alle lipoproteinen met een dichtheid <1,040 g/ml. De uitkomst van de HDL-cholesterolconcentratie werd vergeleken met de uitkomst van de HDL-cholesterolconcentratie na lipoproteinprecipitatie met de combinatie fosforwolfraamzuur en magnesiumionen en de combinatie heparine met mangaanionen. De combinatie heparine 0,1% w/v en 50 mM Mn 2+ kwam het beste overeen met de resultaten van de ultracentrifuge.
 

Home / Documenten en publicaties / De HDL-cholesterolbepaling en de veranderingen in het lipoproteinpatroon bij de rat onder verschillende dieet-omstandigheden

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu