RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Waterbehandeling en hygiene in hydrotherapie-baden. Fase 1. Inventarisatie

Water treatment and hygiene in hydrotherapy-pools

Publiekssamenvatting

N.a.v. het voornemen om de werkingssfeer van de Wet Hygiene en Veiligheid Zwemgelegenheden uit te breiden tot onder andere hydrotherapie-baden in instellingen voor de intramurale gezondheidszorg, werd met een onderzoek naar de waterbehandeling en hygiene in deze baden aangevangen. De eerste fase van dit onderzoek bestond uit een schriftelijke enquete onder 745 instellingen in de gezondheidszorg. De respons bedroeg 79%, en er werden gegevens ontvangen van 537 baden. Deze konden worden onderverdeeld in een aantal typen, waarbij tevens bleek dat de waterbehandeling varieerde met het type bad. In relatief kleine individueel gebruikte baden als whirlpools, deelbaden, deltabaden en ongeveer 1/3 van de vlinderbaden wordt het water na elk gebruik ververst. In deze baden vindt meestal ook geen waterbehandeling of controle van de waterkwaliteit plaats ; in uitzonderingsgevallen wordt een desinfectiemiddel toegepast. In grotere baden als oefenbaden, loopbaden en ongeveer 2/3 van de vlinderbaden wordt het water hergebruikt, al dan niet met periodieke volledige verversing. In deze baden wordt meestal ook enige vorm van waterbehandeling toegepast, varierend van uitsluitend toediening van een desinfectans tot een min of meer complete waterbehandeling zoals die gebruikelijk is in openbare zwembaden.
 

Home / Documenten en publicaties / Waterbehandeling en hygiene in hydrotherapie-baden. Fase 1. Inventarisatie

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu