RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Resultaten van het onderzoek van drinkwater in Nederland in 1987, vergeleken met het Waterleidingbesluit

Results of monitoring of drinking water quality in the Netherlands in 1987, compared with drinking water standards

Publiekssamenvatting

Van de 255 in 1987 eenmalig onderzochte pompstations werd bij 62 (ruim 24%) een of meer overschrijdingen geconstateerd van de drempelwaarden, genoemd in de tabellen I, III en IV van bijlage A van het Drinkwaterbesluit, waarvan 7 voor de drempelwaarden van Tabel III ontheffingen hadden. Bij 4 bedrijven werden afwijkingen in bacteriologisch opzicht volgens tabel I geconstateerd. Drie daarvan waren bij een herhalingsonderzoek weer in orde. Ander bestanddelen van tabel I werden in 1987 niet onderzocht. Tabel II werd wegens het ontbreken van informatie over ontharding of ontzouting bij de bedrijven niet in het overzicht betrokken.
 

Home / Documenten en publicaties / Resultaten van het onderzoek van drinkwater in Nederland in 1987, vergeleken met het Waterleidingbesluit

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu