RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bepaling van aminozuren met hoge druk vloeistofchromatografie. I. Resultaten met voorkolomsderivatisering

Determination of amino acids with high performance liquid chromatography. I. Results with procolumn derivatization

Publiekssamenvatting

Een orienterend onderzoek is verricht naar verschillende voorkolomsderivatiseringen van aminozuren. Hierbij is gebruik gemaakt van ortno-ftaalaldehyde, fenylisothiocyanaat, dabsylchloride en fluorenylmethyl-chloorformaat. De voor- en nadelen van de verschillende derivatiseringen worden bediscussierd. De aminozuurderivaten van de twee laatstgenoemde reagentia bleken zeer stabiel te zijn en hierdoor ook zeer reproduceerbaar kwantitatief te bepalen. De scheiding van de gederivatiseerde aminozuren is onderzocht met " reversed phase" hoge druk vloeistof chromatografie (HPLC). Voor de dabsyl aminozuren is deze scheiding geoptimaliseerd zodat een kwantificering van de twintig meest voorkomende aminozuren mogelijk is. Deze HPLC-scheidingen worden getoond aan de hand van praktijkvoorbeelden.
 

Home / Documenten en publicaties / Bepaling van aminozuren met hoge druk vloeistofchromatografie. I. Resultaten met voorkolomsderivatisering

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu