RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Adsorbeerbaar organohalogeen (AOX) bepalaingen met de Bimas Telacsy nanocoulometer

Absorbable organic halogen (AOX) determinations with the Bimas Telacsy nanocoulometer

Publiekssamenvatting

De toegenomen belangstelling voor de somparameter adsorbeerbare organisch gebonden halogenen (AOX) heeft ontwikkelingen bevorderd van zowel analysevoorschriften als coulometrische apparatuur voor de betreffende analyse. De fysisch-chemische criteria die aangehouden worden bij AOX-bepalingen zijn niet gestandaardiseerd. In dit rapport wordt de analysegang voor AOX beschreven en odnerzocht, gebruik makend van de recent ontwikkelde Bimas Telacsy Nanocoulometer, waarbij presentaties van dit apparaat werden onderzocht. Mede aan de hand van de resultaten van dit onderzoek werd een analysevoorschrift opgesteld. Het onderzochte apparaat bleek compact en gebruikersvriendelijke voor routine- als research-werkzaamheden. Uit het calibratie-onderzoek bleek het coulometergedeelte correct functioneert in het gebruikelijke werkgebied, en dat het rendement van de mineralisatiestap voor adsorbeerbaar organochloorverbindingen > 80% bedraagt. De gemiddelde variatiecoefficient voor rendementsbepalingen met aldrin standaard-oplossingen bedroeg ca. 10% De onderste analysegrens bleek bij dit onderzoek 0,1 mumol.l Cl te zijn.
 

Home / Documenten en publicaties / Adsorbeerbaar organohalogeen (AOX) bepalaingen met de Bimas Telacsy nanocoulometer

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu