RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Benzeen rondom benzinestations

Benzene near petrolstations

Publiekssamenvatting

Gedurende 13 meetdagen zijn 205 metingen van benzeen en tolueen in lucht rondom 3 benzinestations in Utrecht verricht. Berekeningen op grond van deze metingen geven aan dat de ontwerp-grenswaarde van benzeen (10 mug/m3 als jaargemiddelde), afhankelijk van de omzet van het betreffende benzinestation, tot 15-25 meter van het benzinestation wordt overschreden. Het gehalte aan benzeen (tolueen) in super en respectievelijk normale benzine bedroeg tijdens het onderzoek 2.8 (11.2) respectievelijk 1.7 (5.2) volumeprocenten. De grootste bijdrage aan de gemeten benzeenconcentraties blijkt afkomstig te zijn van verdringingsverliezen uit de autotanks van personenwagens.
 

Home / Documenten en publicaties / Benzeen rondom benzinestations

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu