RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Sorteerproeven met huishoudelijk afval. Resultaten 1987

Sorting analyses with municipal waste in 1987

Publiekssamenvatting

Ten behoeve van dit onderzoek wordt jaarlijks enige malen huishoudelijk afval ingezameld in de gemeenten: Arnhem, Amsterdam (oudere stadswijk), Amsterdam (nieuwere stadswijk) en Overasselt. De belangrijkste resultaten van 1987 zijn: - een lichte daling van het aandeel groente-, fruit- en tuinafval ; - een lichte stijging van het aandeel papier/karton ; - stabilisering van het aandeel kunststoffen; - een lichte stijging van het aandeel glas ; - stijging van het aandeel brood ; - stabilisering van de overige componenten. Stabilisering van het aandeel verpakkingsmateriaal in huishoudelijk afval. Het convenant drankverpakking is gebaseerd op de uitkomsten van de afvalanalyses.
 

Home / Documenten en publicaties / Sorteerproeven met huishoudelijk afval. Resultaten 1987

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu