RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Analyse van vliegassen, slakken en sedimenten met behulp van rontgen-fluorescentie (XRF)

Analysis of fly-ash samples, slags and sediments using X-ray fluorescence (XRF)

Publiekssamenvatting

Dit rapport beschrijft de analyse van vliegassen, slakken en sedimenten. Twee voorbehandelingsmethoden zijn onderzocht, te weten het persen van een pil van een monster m.b.v. een bindmiddel en het maken van een glasparel van het monster m.b.v. lithiumtetraboraat. Drie procedures om het analytisch resultaat te verkrijgen werden toegepast: (i) berekening van het resultaat via een ijklijn, (ii) toepassing van standaardadditie en (iii) toepassing van de zgn. dubbele verdunningsmethode. De procedures werden beoordeeld aan de hand van de analyse van standaard-referentiematerialen. De dubbele verdunningsmethode kwam als beste naar voren. Hierbij werd gebruik gemaakt van het maken van glasparels als monstervoorbehandelingsprocedure.
 

Home / Documenten en publicaties / Analyse van vliegassen, slakken en sedimenten met behulp van rontgen-fluorescentie (XRF)

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu