RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Beoordelingssysteem nieuwe stoffen. Transportroutines, een receptuur voor het schatten van de snelheid van het transport van stoffen in oppervlaktewater

Evaluation System for New Chemicals. Transport and Transfer Routines, Recepies for Estimation of the Rates of Transport and Tranfer of Chemicals in Surface Water

Publiekssamenvatting

Dit rapport is een compilatie van kwantitatieve formuleringen voor de snelheid van het transport van stoffen in het aquatische milieu. Het rapport behandelt 41 procesformuleringen in de categorie hydrodynamische transportprocessen, 24 procesformuleringen in de categorie sediment-water uitwisseling, 14 procesformuleringen in de categorie lucht-water uitwisseling en 8 procesformuleringen in de categorie sorptie en bioconcentratie. Bij elk van deze formuleringen wordt een korte toelichting gegeven van het betreffende proces, zoveel mogelijk vergezeld van een schematische voorstelling. Begrippen, symbolen, eenheden, dimensies en literatuurreferenties worden per procesbeschrijving systematisch vermeld. Het rapport is bedoeld als basis voor het ontwikkelen van voorspellingsmodellen voor blootstellingsconcentraties van nieuwe stoffen.
 

Home / Documenten en publicaties / Beoordelingssysteem nieuwe stoffen. Transportroutines, een receptuur voor het schatten van de snelheid van het transport van stoffen in oppervlaktewater

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu