RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

MODEL METAL FINISHING. Manual and description version 2

MODEL GALVANISCH BEDRIJF. Handleiding en beschrijving versie 2

Publiekssamenvatting

Dit rapport bevat de handleiding van het MODEL GALVANISCH BEDRIJF (versie 2), overigens geschikt voor de beschrijving van oppervlaktebehandeling van metalen in het algemeen. Hiermee kunnen berekeningen worden uitgevoerd om de resultaten en de kosten van een pakket van maatregelen te voorspellen. De resultaten worden gepresenteerd in de vorm van vrachten van de belangrijkste componenten (met name zware metalen) in het effluent, het slib en afgevoerd met concentraten. Een pakket van maatregelen kan procesgeintegreerde maatregelen zoals spaarbaden omvatten, maar ook terugwinningstechnieken en behandeling van eindstromen. In dit rapport is eveneens een korte beschrijving van het model opgenomen. Het programma is geschreven in Turbo-Pascal (versie 4.0) en kan worden gedraaid op een PC. Het is beschikbaar op diskette.
 

Home / Documenten en publicaties / MODEL METAL FINISHING. Manual and description version 2

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu