RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Eerste voortgangsrapport Landelijk Meetnet voor Radioactiviteit

First progress report Nation-wide Radioactivity Monitoring Network

Publiekssamenvatting

In dit rapport wordt de voortgang besproken van de opbouw van het LMR in de periode vanaf 1 januari 1988 tot 1 april 1989. Begin 1989 heeft dit geleid tot een tussenprodukt in de vorm van een proefmeetnet, bestaande uit 14 meetlocaties. Bij afnametesten en na installatie van de monitoren kwamen diverse ontwerpfouten aan het licht. Verwacht wordt echter dat na modificatie uiteindelijk alle apparatuur aan de fabrieksspecificaties zal voldoen. De FAG FHT 59S luchtstofmonitoren bleken na plaatsing in het veld uitermate storingsgevoelig te zijn. De energierespons van de Bitt monitor gaf aanleiding om het gammastralingsniveau voortaan niet meer als exposietempo (muR/h), maar als dosis-equivalenttempo (nSv/h) te presenteren. Het data-communicatiesysteem functioneert naar behoren. Tijdens de proeffase van het meetnet is voorzien in automatische storingsmelding en datapresentatie achteraf. De analyse van meetwaarden is in dit rapport beperkt gebleven tot meetgegevens opgenomen in Bilthoven. In de discussie worden voorlopige waarden voor waarschuwings- en alarmeringsniveau's gepresenteerd.
 

Home / Documenten en publicaties / Eerste voortgangsrapport Landelijk Meetnet voor Radioactiviteit

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu