RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Landelijk meetnet grondwaterkwaliteit ; Analyseresultaten bemonstering 1986 ; Provincie Utrecht

Groundwater quality monitoring network ; The analysis of results of sampling in 1986 ; Province of Utrecht

Publiekssamenvatting

Het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit bestaat uit ca. 380 meetpunten die jaarlijks worden bemonsterd. Met behulp van het meetnet wordt inzicht verkregen in de relatie tussen de grondwaterkwaliteit en -kwaliteitsveranderingen gerelateerd aan menselijk handelen enerzijds en natuurlijke factoren, zoals bodemgesteldheid en hydrologie anderzijds. De rapportage betreft de analyseresultaten van grondwatermonsters uit 19 meetnetputten in de provincie Utrecht.
 

Home / Documenten en publicaties / Landelijk meetnet grondwaterkwaliteit ; Analyseresultaten bemonstering 1986 ; Provincie Utrecht

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu