RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inductie van lorazepam afhankelijkheid in de rat en kruisonderdrukking van de onthoudingssymptomen door desmethyldiazepam, brotizolam en flunitrazepam

Induction of physical dependence of lorazepam in the rat and suppressing withdrawal symptoms with respect to desmethyldiazepam, brotizolam and flunitrazepam

Publiekssamenvatting

Dit rapport beschrijft hoe d.m.v. toediening van lorazepam in voer dosis-afhankelijk lichamelijk afhankelijkheid kan worden geinduceerd in de rat. Tijdens de inductie van afhankelijkheid ontstaat tolerantie voor de sedatieve en de spierverslappende effectena van lorazepam. Uit bepalingen van de serumconcentraties gedurende de afhankelijkheidsfase blijkt dat de concentratie lorazepam nagenoeg evenredig toeneemt met de aangeboden dosering via het voer en dat tijdens de inductie van de afhankelijkheid een dispositionele tolerantie voor lorazepam ontwikkeld wordt. Spontane lorazepam onthouding leidt tot onthoudingssymptomen zoals verhoging van de bewegingsactiviteit overdag, daling van de voedselinname en daling van het lichaamsgewicht. Tijdens de spontane lorazepam onthouding blijkt lorazepam de meest potente benzodiazepine te zijn.
 

Home / Documenten en publicaties / Inductie van lorazepam afhankelijkheid in de rat en kruisonderdrukking van de onthoudingssymptomen door desmethyldiazepam, brotizolam en flunitrazepam

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu