RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kopergehalte van semi-synthetisch proefdiervoeder: Een probleem?

Copper content of semi-synthetic laboratory animal feed: A problem?

Publiekssamenvatting

Beschreven wordt het onderzoek naar de oorzaken van de te lage kopergehalten gemeten voor SSP-TOX proefdiervoeders. Voor het onderzoek zijn gebruikt drie monsters SPP-TOX voer en het standaard referentiemateriaal "Whole Meal Flour". Koper werd bepaald met drie verschillende methoden van onderzoek waarbij als meettechniek werd toegepast zowel vlam als vlamloze atomaire-absorptiespectrometrie. Vastgesteld is dat de onderzoeksmethode die tot nu toe is gebruikt voor proefdiervoeders ook goed voldoet voor SSP-TOX voer. De methode levert nauwkeurige en goed herhaalbare meetresultaten. De te lage kopergehalten zijn te wijten aan de niet homogene verdeling in het voer van kopersulfaat dat via de vitamine/spoorelement-premix wordt toegevoegd. Geconstateerd wordt dat dexe inhomogeniteit kan leiden tot een te lage koperstatus bij proefdieren ; b.v. ratten. Aanbevolen wordt poedervormig in plaats van kristallijn kopersulfaat te gebruiken voor het verrijken van het voer.
 

Home / Documenten en publicaties / Kopergehalte van semi-synthetisch proefdiervoeder: Een probleem?

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu