RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Literatuurstudie over dispersie en kolonisatie van vrijlevende bodemnematoden: basis voor een projectvoorstel in het kader van het onderzoek "Ecologisch herstel van gereinigde bodems"

A literature survey on dispersion and colonization by free-living soil nematodes in the context of the project "Ecological recovery of decontaminated soils"

Publiekssamenvatting

De literatuurstudie is uitgevoerd in het kader van een onderzoek naar de rekolonisatie van gereinigde grond door nematoden. Onderzocht is hoe nematoden zich verspreiden, en door welke factoren de verspreiding en de kolonisatie beinvloed worden. Enige conclusies zijn: 1) Nematoden worden vnl. door de lucht verspreid. 2) Phorese is een andere belangrijke wijze van transport. 3) Er was geen literatuur beschikbaar over kolonisatie van gereinigde (steriele) bodems. Wel is veel bekend over factoren die in het algemeen snelheid en richting van kolonisatie beinvloeden. Er is een overzicht gemaakt van methodieken om door de wind meegenomen nematoden te vangen. Er worden suggesties gedaan voor verder onderzoek.
 

Home / Documenten en publicaties / Literatuurstudie over dispersie en kolonisatie van vrijlevende bodemnematoden: basis voor een projectvoorstel in het kader van het onderzoek "Ecologisch herstel van gereinigde bodems"

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu