RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De berekening van de natte, zure depositie: een vergelijking van een aantal berekeningswijzen

The calculation of the wet, acid deposition: a comparison of a number of calculation methods

Publiekssamenvatting

Zure depositie in Nederland wordt voor ca. een derde veroorzaakt door natte depositie van verzurende componenten. Deze natte zure depositie kan op twee manieren worden berekend: volgens ([H]+2*[NH4])*mm [1] en volgens ([NH4]+[NO3]+2*[SO4])*mm [2]. De uitkomsten van beide berekeningswijzen kunnen echter aanzienlijk en systematisch verschillen. In dit rapport wordt onderzocht in hoeverre beide berekeningswijzen meer met elkaar in overeenstemming kunnen worden gebracht. Het toepassen van een zgn. calciumcorrectie bij methode [2] leidt tot een goede mate van overeenstemming tussen beide methoden. Dit geldt zowel voor gegevens die verkregen zijn met open regenvangers als voor die verkegen zijn met wet-only regenvangers. Het verschil in uitkomst tussen beide berekeningswijzen wordt teruggebracht van gemiddeld 10% tot ruim 1% bij gebruik van gegevens van open regenvangers en tot vrijwel 0% bij gebruik van gegevens van wet-only regenvangers. De door het RIVM gehanteerde berekeningswijze [2] leidt bij gebruik van de 'calciumcorrectie' tot een verlaging van de natte zure depositie gemiddeld over Nederland in de orde van 7%.
 

Home / Documenten en publicaties / De berekening van de natte, zure depositie: een vergelijking van een aantal berekeningswijzen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu