RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Evaluatie van de relaties van dioxine-emissiemetingen aan de OLAF- Leeuwarden met gehalten in grond en melk in de omgeving

Evaluation of the relations between dioxin emission measurements of the municipal solid waste incinerator OLAF-Leeuwarden with concentrations in soil and milk in the vicinity of the incinerator

 

Home / Documenten en publicaties / Evaluatie van de relaties van dioxine-emissiemetingen aan de OLAF- Leeuwarden met gehalten in grond en melk in de omgeving

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu