RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Risk assessment to man and the environment in case of exposure to soil contamination. Integration of different aspects

Beoordeling van risico's voor mens en milieu bij blootstelling aan bodemverontreiniging. Integratie van deelaspecten

Publiekssamenvatting

Dit rapport sluit een serie rapporten af, welke de technisch-wetenschappelijke basis leveren voor de herziening van de normen voor bodem en grondwater in de Wet bodembescherming. Dit rapport integreert de resultaten van eerdere studies, welke in dit kader werden uitgevoerd (Nr. 7252001001 t/m 725201006 en 725201008). Belangrijke informatie betreffende de afleiding van de interventiewaarden uit eerdere rapporten wordt gepresenteerd. Deze informatie betreft de bepaling van de humane blootstelling en het risico voor de gezondheid en het milieu. Bovendien worden voorstellen geponeerd met het doel toxicologisch onderbouwde interventiewaardes te verduidelijken en indien nodig aan te passen. Tenslotte wordt aandacht besteed aan de onzekerheden in de afleiding van de interventiewaarden.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Risk assessment to man and the environment in case of exposure to soil contamination. Integration of different aspects

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu