RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Toxicological investigation of di(2-ethylhexyl)phthalate in rats. The determination of a no-observed-effect-level

[Toxicologisch onderzoek van di(2-ethylhexyl)ftalaat in ratten. De bepaling van het niveau waarop geen effect wordt waargenomen.]

 

Home / Documenten en publicaties / Toxicological investigation of di(2-ethylhexyl)phthalate in rats. The determination of a no-observed-effect-level

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu