RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Invloed van EDTA op speciatie en toxiciteit van koper in Dutch Standard Water: een voltammetrisch, ecotoxicologisch en modelmatig onderzoek

[Influence of EDTA on speciation and toxicity of copper in Dutch Standard Water: a voltammetric, ecotoxicologic and model study.]

 

Home / Documenten en publicaties / Invloed van EDTA op speciatie en toxiciteit van koper in Dutch Standard Water: een voltammetrisch, ecotoxicologisch en modelmatig onderzoek

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu