RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Informatiedocument scheepvaartafvalstoffen

Informative document shipping waste

Publiekssamenvatting

Het "Informatiedocument scheepvaartafvalstoffen" maakt deel uit van de reeks "informatiedocumenten afvalstoffen". Deze documenten zijn door het RIVM vervaardigd in opdracht van de Directie Afvalstoffen van het Directoraat-Generaal Milieubeheer in het kader van het actieprogramma "preventie en hergebruik van afvalstoffen". De informatiedocumenten bevatten de belangrijkste feiten en cijfers over de betreffende afvalstoffen (wijze van ontstaan, hoeveelheden, samenstelling en eigenschappen, verwerkingswijze, kosten), evenals prognoses met betrekking tot de toekomstige ontwikkeling. Daarnaast geven ze opties voor het realiseren van de taakstellingen voor preventie, hergebruik en verwerking.
 

Home / Documenten en publicaties / Informatiedocument scheepvaartafvalstoffen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu