RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Extrapolatie van laboratorium naar veld ; de invloed van milieufactoren op de anaerobe transformatiesnelheid van chloorfenolen

Extrapolation from laboratory to field: the influence of environmental factors on anaerobic transformation rate constants of chlorophenols

 

Home / Documenten en publicaties / Extrapolatie van laboratorium naar veld ; de invloed van milieufactoren op de anaerobe transformatiesnelheid van chloorfenolen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu