RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Milieurapportage 1993. I. Integrale rapportage stikstof

Environmental Survey 1993. I. Integrated survey nitrogen

Publiekssamenvatting

Dit rapport bevat een integrale beschrijving van de rol van stikstof in het milieu. Emissies van verschillende stikstofverbindingen worden gegeven en het transport van stikstof door het milieu (lucht, bodem, grond- en oppervlaktewater) wordt beschreven. Ook worden de ecologische effecten op zowel terrestrische als aquatische ecosystemen besproken, alsmede de risico's voor de volksgezondheid. De consequenties voor de drinkwatervoorziening worden eveneens behandeld.
 

Home / Documenten en publicaties / Milieurapportage 1993. I. Integrale rapportage stikstof

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu