RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit ; Vergelijking "in situ"-pH-meting met pH-meting in het laboratorium

National Monitoring Network on Groundwater Quality ; Comparison of in situ pH measurement with the pH measurement in the laboratory

Publiekssamenvatting

In het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit is tot 1989 de pH in het laboratorium gemeten. Vanaf 1989 werd de pH "in situ" en in het laboratorium gemeten. Onderzocht is in welke mate resultaten van pH-metingen "in situ" en pH-metingen in het laboratorium van elkaar verschillen. In dit verslag worden de resultaten gepresenteerd van de vergelijking, die in de periode 1989 tot en met 1992 is verricht. De grens van +-0,2 pH-eenheden is de specificatie voor de onnauwkeurigheid van de pH-meting in het Landelijk Meetnet Grondwater. In 35 tot 40% van de gevallen is het verschil tussen pH-metingen "in situ" en pH-metingen in het laboratorium groter dan +-0,2 pH-eenheden. Hierdoor is de vergelijkbaarheid onvoldoende. Aanbevolen wordt om in onderzoeken waarbij de chemische samenstelling van het grondwater een rol speelt voor de pH vanaf 1992 de resultaten van de pH-metingen "in situ" als primair meetgegeven te gebruiken.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit ; Vergelijking "in situ"-pH-meting met pH-meting in het laboratorium

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu