RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Effects of ozone related UV-B enhancement on aquatic ecosystems

Effecten van door ozon depletie voroorzaakte verhoging van UV-B op aquatische ecosytemen

Publiekssamenvatting

Verhoogde UV-B instraling heeft effecten op de groei, celkarakteristieken en DNA van fytoplanktonsoorten. De verhoging wordt bewerkstelligd door een verdunning van de ozon-laag. Experimentele systemen werden ontworpen om de dosis van bestraling zo nauwkeurig mogelijk te meten. Ook aan het nauwkeurig meten van de effecten (continu cultuur of semi continu cultuur) werd grote aandacht besteed, evenals aan het opstellen van actie spectra. De belangrijkste conclusies waren: De tot nu toe onderzochte fytoplanktonsoorten reageerden verschillend op de hogere UV-B dosis. In alle gevallen trad vermindering van de groeisnelheid op. Cellen onder een nutrienten-limitatie waren niet gevoeliger dan cellen onder licht-limitatie. Diatomeeen waren over het algemeen veel gevoeliger dan groenwieren Het primaire effect van UV-B straling was een beschadiging van het DNA (vorming van thymine dimeren), wat de DNA-replicatie remde. Behalve een reductie van de groeisnelheid door UV-B straling werden celvergroting en een verhoging van de massa per cel waargenomen. Het eerste heeft effect op de verdere energieoverdracht in de voedselketen door verandering in de graas van het zooplankton. Het laatste beinvloed de bezinkingssnelheid, wat op zich weer invloed heeft op de verticale koolstofflux. Het onderzoek is nu in een stadium dat het gericht kan worden op een nauwkeurige evaluatie van de effecten van een verhoogde UV-B straling op mondiaal niveau als gevolg van een verdunning van de ozonlaag.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Effects of ozone related UV-B enhancement on aquatic ecosystems

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu