RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Selectiviteit van de ICP-AES-axiaal-techniek voor de elementanalyse in grond, slib en sediment

Selectivity of the axial ICP-AES technique for element analysis in soil, sludge and sediment

Publiekssamenvatting

Dit rapport beschrijft analytisch-chemisch onderzoek naar de selectiviteit van de ICP-AES-axiaal-apparatuur, die begin 1995 door het Laboratorium voor Anorganische Chemie werd aangeschaft. Dit onderzoek richtte zich op bepaling van Al, As, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Sb, Se, Si, Sr, Ti, V en Zn in koningswaterdestruaten van grond, slib en sediment. Hoewel kwalitatief diverse spectrale storingen werden vastgesteld, konden de meeste spectrale storingen gecorrigeerd worden met ondergrondcorrectie of met multi-component spectral fitting (MSF) modellen. Indien de concentraties in de koningswaterdestruaten hoger zijn dan 600 mg/l Fe, 500 mg/l Al, Ca, 150 mg/l Cr, 50 mg/l Mn, 40 mg/l Ti, Zn, 15 mg/l Cu, 5 mg/l Ni, 0,6 mg/l Sb moet echter voor bepaalde elementen rekening worden gehouden met resterende spectrale storingen. Met interne standaardcorrectie (Ga, In) zijn matrixeffecten kleiner dan 10% bij concentraties tot 800 mg/l Al, Ca, Cr, Fe, K, Mg, Na, S, Si of Ti. De aantoonbaarheidsgrenzen liggen voor de meeste elementen op het gewenste nivo ; alleen voor Hg, Mo en Se kan de analyse beter met een andere techniek worden uitgevoerd. Voor een aantal elementen moeten nog aanvullende experimenten worden uitgevoerd om de aantoonbaarheidsgrenzen op het gewenste nivo te brengen: voor Co en S kunnen de spectrale storingen verminderd worden door correctie met MSF en voor Al, Ca, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Na, S, Si, Ti en Zn moeten maatregelen genomen worden om de memory-effecten te verminderen.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Selectiviteit van de ICP-AES-axiaal-techniek voor de elementanalyse in grond, slib en sediment

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu