RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Een vernieuwde detectiemethode voor de bepaling van het runderserum albuminegehalte in biologische producten (vaccins)

An improved detection method for the determination of residual animal serum albumin in biologicals (vaccins)

Publiekssamenvatting

Een van de controle-testen op bepaalde vaccins is de bepaling van residueel albuminegehalte m.b.v. Counter Current Electroforese (C.C.E.).C.C.E. is een techniek die gebaseerd is op electroforese, gecombineerd met immuno-precipitatie. Bij behandeling van de, in de test gebruikte, agarose-gelplaten met coomassie briljant blauwoplossing, worden de gevormde precipitaten donkerblauw gekleurd. Voor het aflezen van de agarose-gelplaat wordt, in de standaard testmethode, gebruik gemaakt van een detectiekast voorzien van een melkglasplaat waarin een verlichtingsbron (gloeilamp) is aangebracht. Gebleken is dat de precipitaten op een agarose-gelplaat van kleur veranderen, indien zij onder een bepaalde hoek worden beschenen met behulp van halogeenlicht. Hierbij wordt de detectie-grens met tenminste een factor 2 verlaagd. De detectie-grens van de referentie lag op basis van de oude afleesmethode op 1 mul albumine per liter runderserum. Daarnaast worden artefacten ten gevolge van aspecifieke achtergrondkleuring vermeden, waardoor de specificiteit van de detectie verbeterd is.
 

Home / Documenten en publicaties / Een vernieuwde detectiemethode voor de bepaling van het runderserum albuminegehalte in biologische producten (vaccins)

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu