RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Afvalverwerking in Nederland, Gegevens 1994

Waste processing in the Netherlands 1994

Publiekssamenvatting

Dit rapport presenteert een overzicht van de hoeveelheden afval die in 1994 zijn gestort, verbrand, gecomposteerd en verwerkt bij puinbrekers. Voor het opstellen van dit overzicht zijn gegevens verzameld van inrichtingen die vallen onder het regime van de Wet Milieubeheer. Bij de analyse zijn resultaten meegenomen van 1993, 1992 en, waar mogelijk, van 1991. Een uitgebreide set gegevens is in tabelvorm in bijlagen gepresenteerd. De verwerkte hoeveelheden zoals deze uit de inventarisatie resulteren zijn als volgt verdeeld over de verwerkingswijzen: gestort 12000 kton, verbrand 2700 kton, gecomposteerd 1200 kton en in puinbrekers verwerkt 7500 kton.
 

Home / Documenten en publicaties / Afvalverwerking in Nederland, Gegevens 1994

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu