RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Microbiologisch onderzoek destructoren 1994

Microbiological investigations at Dutch rendering plants in 1994

Publiekssamenvatting

Bij de twee Nederlandse destructiebedrijven werd in 1994 onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van de autoclaveringsprocessen en de microbiologische gesteldheid van bedrijfsruimten en eindprodukten. Bij de bedrijven N en C werden sporen van sulfiet reducerende clostridia aangetoond in respectievelijk 1,0% en 14,3% van de monsters halfprodukt, genomen direkt na de autoclavering. Er werden geen sporen van C.perfringens aangetoond. De aanwezigheid van sporen in de geautoclaveerde halfprodukten duidt erop dat het autoclaveringsproces niet altijd leidt tot steriliteit. In een monster eindprodukt werd Salmonella aangetoond. In alle eindproduktmonsters was het Enterobacteriaceae-kiemgetal kleiner dan 10 kiemen per gram. Bij de bedrijven N en C werd Salmonella aangetoond in respectievelijk 50,0% en 23.3% van de monsters stof uit de bedrijfsruimten. In 20% van de monsters stof uit bedrijf N was het Enterobacteriaceae-kiemgetal groter dan 300 kiemen per gram.
 

Home / Documenten en publicaties / Microbiologisch onderzoek destructoren 1994

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu