RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ozon en Ultraviolette straling ; veranderingen, gevolgen en effecten

Ozone and Ultraviolet Radiation ; changes, consequences and effects

Publiekssamenvatting

Dit rapport biedt een overzicht van recent wetenschappelijk onderzoek van het KNMI en RIVM op het gebied van atmosferisch ozon en ultraviolette straling van de zon. Dit onderzoek is er op gericht om inzicht te verwerven in de veranderingen in de hoeveelheid ozon in de atmosfeer, de oorzaken van de veranderingen en de gevolgen daarvan voor de hoeveelheid ultraviolette straling die op het aardoppervlak komt. Sinds 1992 voeren RIVM en KNMI metingen uit in Nederland van de hoeveelheid ozon en UV-straling in de atmosfeer. Het RIVM richt zich daarbij vooral op de milieu- en gezondheidsaspecten van UV en voert scenariostudies uit naar effecten op lange termijn. Het KNMI concentreert zich op de fysisch-atmosferische processen met betrekking tot UV. Daarnaast dragen zij bij aan het ozononderzoek op mondiale schaal. Dit rapport beschrijft wat er zich de afgelopen decennia heeft voorgedaan met de ozonlaag en wat de ontwikkelingen op het gebied van de UV-metingen zijn geweest. Ook wordt uitgebreid aandacht besteed aan de gezondheidseffecten van UV-blootstelling en het effect van beleidsmaatregelen.
 

Home / Documenten en publicaties / Ozon en Ultraviolette straling ; veranderingen, gevolgen en effecten

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu