RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Analyse van fluoride, formiaat en fosfaat met capillaire zone elektroforese

Determination of fluoride, formate and phosphate with capillary zone electrophoresis

Publiekssamenvatting

Voor een standaardoplossing van 25 mumol l-1 fluoride, formiaat en fosfaat is met capillaire zone-elektroforese systematisch de invloed van verschillende experimentele parameters op het elektroferogram bestudeerd. Onderzocht zijn variaties in: (i) de opgelegde potentiaal, (ii) de bufferconcentratie, (iii) de pH, (iv) de osmotische flow modifierconcentratie, (v) de injectiemethodiek, (vi) matrixinvloeden en (vi) de temperatuur. Op basis van de resultaten is voor fluoride en fosfaat een meetprocedure ontwikkeld, waarvoor lineaire kalibratiecurves werden verkregen over het concentratiegebied van 1 tot 10 mumol l-1 met een aantoonbaarheidsgrens van 0.59 mumol l-1 voor fluoride en 0.45 mumol l-1 voor fosfaat. Een aantal prestatiekenmerken van deze methode is onderzocht. Formiaat is in dit geheel buiten beschouwing gebleven wegens conserveringsproblemen. De meetprocedure is toegepast op een set van 42 regenwaters, die na toevoeging van het decomplexerende reagens Tiron geanalyseerd zijn op het fluoridegehalte. De resultaten komen goed overeen met de resultaten van de ion-selektieve potentiometrie. De CE-methode geeft significant lagere resultaten dan de ionchromato-grafische methode, waarschijnlijk t.g.v. het niet volledig vrijmaken van gecomplexeerd fluoride door Tiron.
 

Home / Documenten en publicaties / Analyse van fluoride, formiaat en fosfaat met capillaire zone elektroforese

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu