RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Electrospray ionisatie massaspectrometrie: Verkenning van het toepassingsgebied

Electrospray ionization mass spectrometry. Exploration of the applicability

Publiekssamenvatting

Betreft de resultaten van een studie naar de toepasbaarheid van electrospray ionisatie massaspectrometrie (ESI-MS). Er werd onderzoek verricht op het gebied van de eitwit- en peptide-analyse en de bepaling van polaire bestrijdingsmiddelen, macrolide antibiotica en metabolieten van polycyclische aromatische koolwaterstoffen. De techniek werd zowel met continue infusie van peptide- en eiwitoplossingen toegepast als in combinatie met HPLC voor de bepaling van laag-moleculaire verbindingen. De molecuulmassa van enkele eiwitten (17 - 66 kDa) en peptiden (5 kDa) kon met grote nauwkeurigheid bepaald worden. Bestrijdingsmiddelen en macrolide antibiotica werden op laag concentratieniveau bepaald met behulp van HPLC-ESI-MS. De identificatie van een naftaleenmetaboliet gaf de mogelijkheden van ESI-MS aan bij de structuuropheldering.
 

Home / Documenten en publicaties / Electrospray ionisatie massaspectrometrie: Verkenning van het toepassingsgebied

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu