RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Landelijke beelden van de diffuse metaalbelasting van de bodem en de metaalgehalten in de bovengrond, alsmede de relatie tussen gehalten en belasting

Spatial distribution of heavy metal load of the soil from diffuse sources and heavy metal target value exceedance in top soil

Publiekssamenvatting

Schattingen van de diffuse belasting van de bodem met zware metalen zijn beschikbaar voor elke gemeente, grondsoort en grondgebruik. De zware metalenbelasting per gridcel van 500 x 500 m2 werd berekend door gebruik te maken van kaarten van de grondsoort en het grondgebruik. De gepresenteerde kaarten geven een indruk van de regionale verschillen in de diffuse belasting van de bodem in Nederland in de periode 1980-1990. Gegevens over het gehalte aan zware metalen in de bovengrond zijn in de periode 1960-1988 verzameld door verscheidene instituten voor bodemonderzoek in Nederland. Afhankelijk van het metaal zijn van 350-2500 waarnemingen beschikbaar. Gegevens over de grondsoort, het grondgebruik en het gebied zijn gebruikt om de waarnemingen in groepen in te delen. Deze studie heeft geresulteerd in gemiddelde gehalten aan zware metalen in de bovengrond en percentages oppervlakte met een gehalte aan zware metalen in de bovengrond boven de streefwaarde per groep en gebied. De laatste zijn in kaarten weergegeven. Regressieanalyse werd gebruikt om het verband tussen diffuse belasting van de bodem en de gehalten in de bovengrond te onderzoeken.
 

Home / Documenten en publicaties / Landelijke beelden van de diffuse metaalbelasting van de bodem en de metaalgehalten in de bovengrond, alsmede de relatie tussen gehalten en belasting

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu