RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Duplicaat 24-uurs voedingen 1994, koperinname

24-hours total diet study 1994, intake of copper

Publiekssamenvatting

In 1994 zijn 123 duplicaten van 24-uurs voedingen verzameld door een geselecteerde groep consumenten die statistisch een zo getrouw mogelijke afspiegeling van de Nederlandse volwassen bevolking vormde. Elk duplicaat werd gehomogeniseerd waarna deelporties zijn gevriesdroogd. Het gehalte aan koper in het gevriesdroogde materiaal is bepaald door analyseporties te ontsluiten in een drukvat gevolgd door metingen met vlamloze atoomabsorptie met Zeeman achtergrondcorrectie. Ten opzichte van de twee voorgaande, vergelijkbare studies in 1976/1978 en in 1984/1985 is het gemiddeld gehalte aan koper in de voedingen afgenomen. Consumptie van de grotere hoeveelheid voeding in 1994 leidde tot een vergelijkbare dagelijkse koperinname bij mannen en een marginale afname bij vrouwen. In 1994 was de dagelijkse inname aan koper van mannen gemiddeld 1,40 mg (n=60) met een bereik van 0,45 tot 4,24 mg. Deze is duidelijk hoger dan die van vrouwen, die gemiddeld 0,99 mg (n=63) bedroeg met een bereik 0,51 tot 1,90 mg. Deels kan dit verklaard worden door het feit dat vrouwen gemiddeld minder voeding consumeren met een relatief hoger vochtgehalte. In deze studie is door de respondenten per 24 uur gemiddeld 1,19 mg koper ingenomen met een bereik van 0,45 tot 4,24 mg. Als adequaat gebied van koperinname heeft de voormalige Voedingsraad voor volwassenen hoeveelheden van 1,5 - 3,5 mg vastgesteld. Slechts een 24-uurs voeding bevatte meer dan 3,5 mg koper terwijl van 96 (78%) respondenten de koperinname te laag was. Uit deze studie blijken 41 (68%) mannen en 55 (87%) vrouwen minder dan 1,5 mg koper te hebben ingenomen.
 

Home / Documenten en publicaties / Duplicaat 24-uurs voedingen 1994, koperinname

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu