RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Plasmaspiegels van benzo(a)pyreen na viereneenhalve maand herhaalde orale toediening van benzo(a)pyreen aan de Riv:TOX rat

Plasma levels of benzo(a)pyrene after four and a half months' repeated oral administration of benzo(a)pyrene to the Riv:TOX rat

Publiekssamenvatting

In het kader van project '658603 (chronische carcinogeniteitsstudie met benzo(a)pyreen in de rat)' zijn er bij 48 ratten (24 mannelijke en 24 vrouwelijke) na een periode van viereneenhalve maand van regelmatige orale toediening van benzo(a)pyreen bloedmonsters afgenomen. De toediening bestond uit dagelijkse doses van een oplossing van benzo(a)pyreen in soya-olie per maagsonde, gedurende vijf dagen per week. Er waren vier doseringsniveaus: 0,1, 3, 10 en 30 mg per kg lichaamsgewicht. Op tijdstippen tot zes uur na toediening werden twee bloedmonsters per dier afgenomen. De tijdstippen van monstername waren gelijk voor de verschillende doseringsniveaus. De plasmaspiegels waren evenredig met de toegediende dosis tot de macht 1,5 voor mannetjesdieren en tot de macht 1,6 voor vrouwtjesdieren. De gemiddelde blootstelling aan onveranderd benzo(a)pyreen was gelijk voor mannetjes en vrouwtjes bij doseringen van 0,1 mg/kg en 3,0 mg/kg, maar ongeveer twee maal zo groot voor mannetjes dan voor vrouwtjes bij doseringen van 10 en 30 mg/kg. De blootstelling na de laatste dosis van 30 mg/kg was hetzelfde als waargenomen in een 15-daagse studie aan het einde van elk doseringsinterval. De in dit onderzoek verkregen resultaten zullen worden gebruikt in het Physiologically Based Pharmacokinetic (PB-PK) model voor benzo(a)pyreen dat momenteel in ontwikkeling is. Aan de hand daarvan worden de resultaten in samenhang met de waargenoment effecten geinterpreteerd.
 

Home / Documenten en publicaties / Plasmaspiegels van benzo(a)pyreen na viereneenhalve maand herhaalde orale toediening van benzo(a)pyreen aan de Riv:TOX rat

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu