RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Analysemethoden voor fytoplankton: handleiding voor een projectmatige benadering

Methods to analyse phytoplankton: a manual for a thematic approach

Publiekssamenvatting

Er is een toenemend aantal methoden voor fytoplanktonanalyse voor monitoring en onderzoek van de waterkwaliteit. Naarmate deze methoden technisch ingewikkelder zijn, wordt het moeilijker de werking en de specifieke sterke en zwakke eigenschappen te kennen. Geen van de methoden is beter dan de anderen. Daarom moet een rationele keuze gebaseerd zijn op kennis van de technologie en eigenschappen van de methoden. De handleiding geeft een projectleider voldoende kennis van de vijf meest gebruikte methoden om een keuze te doen, die aansluit bij het doel en de logistieke en financiele randvoorwaarden van het zijn project. De behandelde methoden zijn: remote sensing, flowcytometrie, high performance chromatography, chlorofyl extractie en lichtmicroscopie. Een systematische aanpak wordt voorgesteld om voor een bepaald project te kiezen voor een daarbij horende methode. De aanpak is gebaseerd op de fytoplanktoneigenschappen, die moeten worden geanalyseerd en op de logistieke randvoorwaarden van het project. Tevens wordt inzicht gegeven in de financiele consequenties van een keuze. Enkele fictieve voorbeelden illustreren dat een combinatie van methoden vaak het optimale resultaat oplevert.
 

Home / Documenten en publicaties / Analysemethoden voor fytoplankton: handleiding voor een projectmatige benadering

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu