RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Geneesmiddelengebruik als indicator voor de effecten van milieuverontreiniging ; een studie in de regio Schiphol

Feasibility of computerised drug dispensing pharmacy data for environmental epidemiology

Publiekssamenvatting

De Faculteit Farmacie van de Universiteit Utrecht heeft in samenwerking met het RIVM een onderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in de geschiktheid van apotheekregistraties in milieu-epidemiologisch onderzoek. In het onderzoek is het gebruik van slaapmiddelen en geneesmiddelen ter behandeling van luchtwegaandoeningen in de omgeving van de luchthaven Schiphol in kaart gebracht. Deze prevalenties zijn vergeleken met nationale gegevens en gerelateerd aan de mate van milieuverontreiniging in de omgeving van de luchthaven Schiphol. Uit dit onderzoek blijkt dat er geen grote invloed van de belasting door vliegtuiggeluid op het gebruik van slaapmiddelen gevonden werd. Deze bevinding is in lijn met recente veldstudies waarin geen sterke associatie tussen het voorkomen van manifeste slaapproblemen en geluid door onder meer vliegtuigen kon worden aangetoond. De resultaten van de studie naar het gebruik van CARA-middelen sluiten aan bij recent onderzoek waaruit blijkt dat in de regio Schiphol bij kinderen onder de 15 jaar het aantal CARA-klachten relatief verhoogd is. Gezien het exploratieve karakter van dit onderzoek moet de toename in het gebruik van CARA-middelen met enige voorzichtigheid worden geinterpreteerd. Apotheekgegevens blijken een geschikte bron te zijn omdat door hen gegevens over het gebruik van geneesmiddelen bij grote groepen personen verkregen kunnen worden, bovendien is de kwaliteit van de gegevens uitstekend te noemen. Uit dit onderzoek zijn een aantal aspecten naar voren gekomen die het toepassen van de methode in milieu-epidemiologisch onderzoek kunnen beperken. Indien deze aspecten nader aandacht krijgen, kan de methode geschikt zijn voor toepassing in een monitoringsysteem. Validatie van de prevalentieschattingen, koppeling van gegevens op individueel niveau en betere gegevens over de blootstelling aan milieuverontreiniging en over verstorende variabelen zullen de nauwkeurigheid van de uitspraken vergroten.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Geneesmiddelengebruik als indicator voor de effecten van milieuverontreiniging ; een studie in de regio Schiphol

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu