RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Dioxinen en PCB's in voeding. Resultaten van aanvullend onderzoek

Dioxins and PCB's in foodstuffs. Results from supplementary research

Publiekssamenvatting

Betreft de resultaten van een onderzoek in het kader van project Dioxinen en PCB's in Voeding in de periode 1991-1995. De verschillende studies zijn uitgevoerd om onzekerheden met betrekking tot de meetgegevens die in 1991 zijn gebruikt voor berekening van de inname van dioxinen en planaire PCB's door de Nederlandse bevolking, nader te onderzoeken. De resultaten worden weergegeven van onderzoek naar de gehalten van de zeventien 2,3,7,8-chloorgesubstitueerde dibenzo-p-dioxinen (PCDD's) en dibenzofuranen (PCDF's) en drie non-ortho 3,3',4,4'-chloorgesubstitueerde (planaire) PCB's in voedingsprodukten die bij de berekening van de innamen in 1991 nog niet waren meegenomen (wild, graan, groenten en fruit) en aanvullend onderzoek naar de gehalten in consumptiemelk, visolien en schapevet. Het aanvullend onderzoek naar gehalten dioxine en verwante verbindingen is vervolgens gebruikt om een her-evaluatie uit te voeren van de resultaten van het onderzoek naar de blootstelling van de Nederlandse bevolking aan TEQ, zoals gerapporteerd in 1991. Door aanpassing van de concentraties op basis van het aanvullend onderzoek, in combinatie met de oorspronkelijke consumptiegegevens bleek, dat de mediane dagelijkse blootstelling via de voeding 14% lager is, dan volgens de berekening uit 1991. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de aanpassing van het gehalte TEQ in industriele olien en vetten, wat voortvloeit uit de resultaten van het onderzoek aan visolie.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Dioxinen en PCB's in voeding. Resultaten van aanvullend onderzoek

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu