RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Towards operational environmental applications using terrestrial remote sensing

Naar operationele milieutoepassingen met gebruik van terrestrische remote sensing

Publiekssamenvatting

Dit rapport beschrijft de resultaten van het Beleidscommissie Remote Sensing (BCRS) project 'Verankering van toepassingen van terrestrische remote sensing bij RIVM'. Het had ten eerste tot doel te voldoen aan de voorwaarden, zoals gesteld in de inventarisatie van remote sensing als gegevensbron voor milieuonderzoek, welke aan deze studie vooraf ging. Ten tweede moesten milieutoepassingen van terrestrische remote sensing gerealiseerd worden. Een aantal remote-sensingproducten is verkregen, en gebruikt, als basismateriaal en referentie, voor het maken van een verbeterde versie van het Europese Landgebruiksbestand van RIVM. De gegevens zijn opgeslagen in een meta-informatiesysteem. De informatie-infrastructuur is op zodanige wijze aangepast dat remote-sensinggegevens in de bestaande gegevensstroom opgenomen kunnen worden, en gebruikt kunnen worden in beleidsgericht milieuonderzoek. Op nationale schaal blijkt remote sensing een belangrijk, maar niet beslissend hulpmiddel te zijn, en in het bijzonder van belang voor het afleiden van landbedekkingsinformatie van hoge resolutie. Op Europese schaal is het belang van remote sensing als bron van landgebruiks- en -bedekkingsgegevens veel groter, vooral wegens het gebrek aan alternatieve bronnen. De benodigde informatie-infrastructuur die nodig is om te kunnen werken met remote-sensinggegevens is beschikbaar op het RIVM.
 

Home / Documenten en publicaties / Towards operational environmental applications using terrestrial remote sensing

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu