RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

The Integrated Monitoring Area Lheebroekerzand, the Netherlands. Data of 1995

Het integraal meetpunt Lheebroekerzand, Nederland. Gegevens van 1995

Publiekssamenvatting

Resultaten van 1995 van het monitoringprogramma uitgevoerd in het Lheebroekerzand te Drenthe worden gepresenteerd. Het programma wordt uitgevoerd in het kader van de United Nations Economic Commission for Europe (UN/ECE) International Co-operative Programme on Integrated Monitoring of Air Pollution Effects on Ecosystems (ICP/IM). Het belangrijkste doel van dit rapport is om de gegevens van 1995, gevraagd voor de internationale database in Helsinki (Finland), te verzamelen en te presenteren en daarnaast ook additionele resultaten van onderzoek uitgevoerd in het Lheebroekerzand te publiceren. Tevens dient dit rapport om medewerkende organisaties en vrijwilliggers te informeren over de vooruitgang en ontwikkeling van het monitoringprogramma zowel nationaal als internationaal. In 1995 bestond het biologische gedeelte van het monitoringprogramma uit een regelmatige inventarisatie van vogels, bladmineerders en vlinders evenals inventarisaties van de macrofauna aanwezig in het ven Kliplo en observaties aan naaldbomen ter bepaling van de vitaliteit. Het chemisch-fysische deel van het programma bestond uit meteorologische variabelen zoals temperatuur, luchtvochtigheid, hoeveelheid neerslag en instraling samen met chemische analyses van lucht, neerslag, bladeren, naalden en venwater. Er kan nog geen interpretatie van de resultaten van deze variabelen plaatsvinden totdat meer gegevens over een langere periode beschikbaar komen. Drie jaar na de start van het monitoringprogramma in het Lheebroekerzand is er een duidelijke basis gelegd om dit programma met diverse variabelen gemeten in een en hetzelfde gebied te continueren.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / The Integrated Monitoring Area Lheebroekerzand, the Netherlands. Data of 1995

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu