RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Programmeringsstudie voor de ecologische consequenties van normoverschrijding (ECN)

A research program for the ecological consequences of exceedance of quality objectives

Publiekssamenvatting

Dit rapport is een programmeringsstudie naar de ecologische consequenties van normoverschrijding. Methoden zijn beschikbaar om de Potentieel Aangetaste Fractie (PAF) van soorten te schatten, de 'thermometer' voor toxische stress. De vertaling van de PAF naar ecologisch relevante effecten is gedaan door NOEC overschrijding te vergelijken met acute toxiciteit in laboratoriumexperimenten. Potentiele effecten op ecosysteemsstructuur zijn gekalibreerd op effecten op twee vervuilde locaties. Een onderzoeksprogramma is gedefinieerd om de veldeffecten te onderbouwen in termen van ecosysteemprocessen en Life Support Functies.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Programmeringsstudie voor de ecologische consequenties van normoverschrijding (ECN)

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu