RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Volksgezondheid Toekomst Verkenning 1997. III Gezondheid en levensverwachting gewogen

Public Health Status and Forecast 1997. III Severity/impact of diseases in relation to composite health indicators

Publiekssamenvatting

Dit rapport geeft nieuwe berekeningen voor de gezonde levensverwachting voor Nederland en bevat een eerste proeve van een Nederlandse ziektelast-berekening volgens de DALY-methodologie. Het rapport is gewijd aan de volgende vragen: We worden in Nederland steeds ouder, maar worden we ook gezonder? Winnen we met uitstel van sterfte ook kwaliteit van leven? Deze vragen eisen een diepgaande analyse van gegevens van velerlei aard, en zijn ook in andere westerse landen al enkele tientallen jaren bron van discussie. Centraal staat het begrip 'samengestelde volksgezondheidsmaat'. Dit staat voor een indicator die gegevens over sterfte en ziekte combineert, uiteindelijk in een getal. Een dergelijke maat kan dienen als een soort 'thermometer' voor het verloop van de gezondheidstoestand van een bevolking, of als een 'landkaart' die snel een samenhangend overzicht verschaft van de belangrijkste ziekten of gezondheidsproblemen, waarop prioriteiten gesteld kunnen worden. Voorbeelden van dergelijke 'samengestelde volksgezondheidsmaten' zijn de 'gezonde levensverwachting' (GLV) en de 'disability-adjusted life years' (DALY).
 

Home / Documenten en publicaties / Volksgezondheid Toekomst Verkenning 1997. III Gezondheid en levensverwachting gewogen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu