RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Volksgezondheid Toekomst Verkenning 1997. II Gezondheidsverschillen

Public Health Status and Forecast 1997. II Health inequalities in the Netherlands

Publiekssamenvatting

Dit rapport is gewijd aan de volgende vragen: Welke bevolkingsgroepen in Nederland hebben een slechtere gezondheidstoestand dan de gemiddelde bevolking? Wat zijn daarvan de oorzaken? Hoe zijn deze achterstanden in gezondheid te verkleinen? De verschillen in de gezondheidstoestand tussen bevolkingsgroepen blijken aanzienlijk te zijn, en de trends in de afgelopen 20 jaar zijn niet onverdeeld gunstig. Naar verwachting zal de omvang van de meeste groepen met gezondheidsachterstand zoals allochtonen , gescheidenen, ouderen en alleenwonenden sterk toenemen. Dit rapport toont aan dat er veel gezondheidswinst te boeken is door de gezondheidstoestand van deze en andere achterstandsgroepen te verbeteren. Aanknopingspunten daarvoor liggen zowel binnen de gezondheidszorg als daarbuiten in het onderwijs, arbeid, huisvesting, het sociale zekerheidsstelsel en andere sectoren van de maatschappij.
 

Home / Documenten en publicaties / Volksgezondheid Toekomst Verkenning 1997. II Gezondheidsverschillen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu