RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Volksgezondheid Toekomst Verkenning 1997. IV Effecten van preventie

National Health Status and Forecast 1997. IV Effectiveness of prevention

Publiekssamenvatting

Dit rapport is gewijd aan de vragen: Hoeveel gezondheidswinst is nog te behalen met preventie? Welke interventies leveren de meeste winst? Deze vragen worden opgeroepen nu steeds meer blijkt dat financiele beperkingen dwingen tot het maken van keuzen. Voor een vijftal interventiemethoden (GVO, vaccinatie, wet- en regelgeving, primaire preventie door gerichte medicatie en screening) is aan de hand van illustratieve voorbeelden gekeken naar de theoretisch te behalen en feitelijk behaalde gezondheidswinst en naar de knelpunten die zich voordoen bij het in de praktijk realiseren van gezondheidswinst. Met preventie is in het verleden al veel gezondheidswinst behaald. Om deze winst te behouden en verder uit te breiden is een programmatische preventiestrategie nodig, waarin door middel van een strakke regie en participatie van alle betrokken partijen programma's worden opgezet die optimaal zijn afgestemd op de doelgroep en die door regelmatige evaluatie worden getoetst op doeltreffendheid.
 

Home / Documenten en publicaties / Volksgezondheid Toekomst Verkenning 1997. IV Effecten van preventie

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu