RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Volksgezondheid Toekomst Verkenning 1997. VI Zorgbehoefte en zorggebruik

Public Health Status and Forecast 1997. VI Health Care Need and Health Care Consumption

Publiekssamenvatting

Welke zorg gebruiken we waarvoor? Welke kosten zijn daaraan verbonden? Hoe zullen het zorggebruik en de daaraan gekoppelde kosten er uitzien tot het jaar 2015? Kunnen bij het opstellen van ramingen de huidige omvang van wachtlijsten in de zorg en de zorgbehoefte worden meegenomen? Dit zijn enkele vragen waarop het rapport speciaal ingaat. In 1994 werd circa 60 miljard gulden besteed in de Nederlandse gezondheidszorg. De besteding daarvan naar ziekten en aandoeningen, en zorgsectoren is uiteenlopend. Zo werden de meeste kosten (circa 23%) gemaakt door psychische aandoeningen (waaronder ook verstandelijke handicap en dementie) en blijken van alle zorgsectoren de kosten in het ziekenhuis het hoogst te zijn (circa 32%). De verkenning van de toekomst maakt duidelijk dat de benodigde zorg en kosten zullen toenemen. Dit is onder andere het gevolg van de groei, maar vooral van de vergrijzing van de bevolking. Maar het gaat niet alleen om meer zorg. Er zal ook een andere verdeling van zorg naar de verschillende zorgsectoren noodzakelijk zijn.
 

Home / Documenten en publicaties / Volksgezondheid Toekomst Verkenning 1997. VI Zorgbehoefte en zorggebruik

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu