RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Scabies in een psychogeriatrisch verpleeghuis oktober 1996

Scabies in a psycho-geriatric nursing home October 1996

Publiekssamenvatting

Gedurende de periode december 1994 - oktober 1996 deden zich een viertal outbreaks van scabies voor in een psychogeriatrisch verpleeghuis in de regio van de GGD Duin- en Bollenstreek. Na behandeling in september 1996 van alle patienten, personeel en contactpersonen (ongeveer 1200 personen), waren er in oktober 1996 opnieuw klachten van scabies. Dit was reden tot een epidemiologisch onderzoek naar het recidiverend voorkomen van scabies in dit huis. Drieendertig personen met scabies-gerelateerde klachten werden geinterviewd, medische dossiers werden geraadpleegd en achtergrondinformatie werd over het verpleeghuis verzameld. Bij vijf personen was door een dermatoloog scabies vastgesteld. De meest recente outbreak vond plaats in augustus 1996 en werd adequaat behandeld. Deze outbreak deed zich voor binnen een afdeling van het huis, waar zwaar demente patienten verblijven. Een index-casus kon geidentificeerd worden aan de hand van epidemiologische en medische gegevens. Attack-rates bij patienten en personeelsleden waren vergelijkbaar (33% voor alle mogelijke gevallen ; 7% voor bevestigde besmettingen). Door systematische onderzoek kon worden uitgesloten dat in oktober 1996 een nieuwe outbreak was opgetreden. Intensieve surveillance voor drie maanden werd geadviseerd. Het belang van intensieve surveillance, niet alleen voor de eradicatie van nosocomiale scabies in zorginstellingen, maar ook om secundaire psychologische effecten bij patienten, personeelsleden en contactpersonen te beperken, dient te worden erkend.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Scabies in een psychogeriatrisch verpleeghuis oktober 1996

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu