RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

A system for monitoring SO2 dry deposition fluxes to low vegetation

Een meetopstelling voor het monitoren van droge depositiefluxen van SO2 op lage vegetatie

Publiekssamenvatting

De verbeteringen van de meetopstelling die sinds 1987 operationeel is worden in dit rapport besproken. Verder worden de opstelling zelf en de nauwkeurigheid van de ermee bepaalde fluxen geevalueerd door vergelijking met waarden bepaald met een soortgelijke opstelling voor bossen, die gedurende de eerste helft van 1992 werd getest naast de lage vegetatie-opstelling op de heidelocatie Elspeetsche Veld. Uit deze evaluatie volgt dat de onzekerheid in uurgemiddelde SO2 fluxen afgeleid uit de metingen 25% voor stabiele, 50% voor neutrale (die het meest voorkomen) en 300% voor onstabiele omstandigheden is, terwijl de totale systematische fout ca. 10 tot 20% bedraagt. Omdat vanwege de beperkingen van de gradientmethode fluxen niet altijd direct uit de meetwaarden kunnen worden berekend, is een parametrisatie van de SO2 oppervlakteweerstand Rc ontwikkeld gebaseerd op meetresultaten en literatuurwaarden. Hieruit bleek, dat 44% van de variantie in geparametriseerde versus gemeten waarden verklaard kon worden, en dat er geen systematische verschillen waren. Door combinatie van de Rc parametrisatie voor verworpen perioden (d.w.z. perioden die niet aan de eisen voor toepassing van de gradientmethode voldoen) met gemeten waarden voor geselecteerde perioden, kunnen jaargemiddelde SO2 fluxen and depositiesnelheden worden bepaald met onzekerheden in de orde van 20-30%. De jaargemiddelde flux van SO2 op Elspeetsche Veld werd op deze wijze bepaald op 250+-100 mol ha-1 j-1 en de depositiesnelheid op 1.0+-0.1 cm s-1. Van juni 1994 tot januari 1996 was de opstelling werkzaam op de locatie Oostvaarderplassen (semi-natuurlijk grasland). Door frequente uitval van de stroomgenerator werden gedurende een groot deel van deze periode geen data verkregen. Op grond van de beperkte, technische gevalideerde data werd met een Rc parametrisatie voor deze locatie een gemiddelde depositiesnelheid van 0.7+-0.6 cm s-1 geschat. Omdat deze metingen echter slechts 15% van de hele periode besloegen, kan deze depositiesnelheid niet als een jaargemiddelde worden beschouwd. Voor toekomstig gebruik wordt daarom aanbevolen om de opstelling altijd op netspanning te laten draaien.
 

Home / Documenten en publicaties / A system for monitoring SO2 dry deposition fluxes to low vegetation

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu