RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Estimates of the distribution of different fractions of PM10 in the ambient air in the Netherlands

Schattingen van de verdeling van de verschillende fracties van PM10 in de Nederlandse buitenlucht

Publiekssamenvatting

Op basis van een aantal rekenregels, die voor het merendeel zijn afgeleid van gegeneraliseerde meetresultaten, is een verdeling van PM10 over vijf categorien nl: PM10, PM2.5, PM0.1, secundair aerosol en koolstofhoudend aerosol berekend voor de buitenlucht in een vijftal regio's in Nederland waarbij ook onderscheid gemaakt is in de bijdrage van Nederlandse en buitenlandse bronnen. Op basis van deze analyse is een verdeling van bijdrage van Nederlandse versus buitenlandse bronnen van 40% resp. 60% afgeleid. Deze berekende bijdrage van Nederlandse bronnen is groter dan vroeger was aangenomen en wordt voornamelijk veroorzaakt doordat een groter aandeel van de grovere fractie in de PM10 samenstelling is verondersteld. De concentratiegradienten van PM10 in Nederland zijn gering. Het beeld van een homogene 'deken' van PM10 concentraties moet echter onder invloed van bovenstaande resultaten worden bijgesteld tot dat van een 'lappendeken'. Concentratieverschillen in Nederland zijn beperkt door de grote dichtheid van verschillende bronnen maar de samenstelling van het PM10 aerosol kan in verschillende gebieden in Nederland wel uiteenlopen. Doordat die verschillende bronnen hun eigen emissiekarakteristiek hebben kunnen zij lokaal de concentratie en samenstelling van PM10 toch behoorlijk beinvloeden. De berekende concentraties in het beeld van de 'lappendeken' komen goed overeen met de PM10 concentraties zoals gemeten in het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit die in een range van 35-45 mug/m3 liggen.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Estimates of the distribution of different fractions of PM10 in the ambient air in the Netherlands

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu